O FIRMIE

Firma ESS Spółka z o.o. powstała w wyniku trwających wiele miesięcy dyskusji, „burzy mózgów”, sporów i negocjacji kilku zdolnych i ambitnych inżynierów, którzy pracując zawodowo od 20 lat w różnych, dużych firmach przemysłowych na terenie kraju doszli do wniosku, że posiadana przez nich wiedza i praktyka w obszarze security oraz poważne możliwości finansowe stanowią doskonałą bazę do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Nikt tak jak my nie potrafi zrozumieć potrzeb Inwestora – reprezentowaliśmy go przez wiele lat. Jesteśmy autorami min. niżej wymienionych dokumentów związanych z branżą security:

  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • programów funkcjonalno-użytkowych
  • założeń projektowych (koncepcje ochrony obiektów)
  • projektów wykonawczych
  • umów na projektowanie, montaż i serwis instalacji zabezpieczenia technicznego
  • ekspertyz technicznych i koreferatów (działając jako niezależni Rzeczoznawcy ds.
    technicznej ochrony osób i mienia)

Będąc przedstawicielem wiodącego w kraju producenta i dystrybutora urządzeń i systemów dla branży security mamy bezpośredni dostęp do know-how oraz wiedzę na temat trendów i kierunków w jakim zmierzają producenci systemów ochrony. Jesteśmy także w stanie zaproponować prawdopodobnie najniższą na rynku cenę za bardzo szeroki asortyment urządzeń ochronnych.

Wywodzimy się z przemysłu i naszym celem jest projektowanie i montaż systemów ochrony technicznej w obiektach przemysłowych jak huty, stocznie, elektrownie i elektrociepłownie, stacje elektroenergetyczne, duże zakłady produkcyjne.

Ofertę składamy zawsze po dokładnej analizie potrzeb, przeprowadzeniu wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania obiektu oraz dokonaniu wstępnej analizy zagrożeń. Obserwujemy, że analiza zagrożeń jest często elementem pomijanym przez Inwestorów i Wykonawców/Projektantów systemów bezpieczeństwa – to bardzo poważny błąd. Analiza zagrożeń pozwala określić technologię ( w tym klasę systemu ochrony) i organizację (funkcjonalność) systemu bezpieczeństwa obiektu oraz opracować optymalną koncepcję jego ochrony.

Inwestorzy! Pamiętajcie!

Montaż systemu ochrony to nie jest „wieszanie” czujek i kamer na terenie obiektu! To proces współpracy między Inwestorem a Wykonawcą w trakcie którego powstaje ogólna koncepcja systemu ochrony obiektu, która później znajduje swoją formę w postaci gotowego projektu wykonawczego. Systemy ochrony nie mogą wprowadzać poważnej zmiany w zasadach funkcjonowania obiektu. Powinny działać niejako „w tle” , być niewidoczną „nakładką” na organizację firmy, która jednocześnie skutecznie minimalizuje lub całkowicie wyklucza występujące ryzyka.

Tworzymy profesjonalne systemy ochrony obiektów przemysłowych. Stosujemy wyłącznie nowoczesne i sprawdzone systemy bezpieczeństwa redukujące występujące ryzyka do poziomu akceptowalnego przez Inwestora.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Właściciele